Modlitwa za: Biskup KRZYSZTOF WĘTKOWSKI

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej Dewiza biskupia: State in fide (Trwajcie mocno w wierze) urodzony: 12.08.1963, Gniezno święcenia prezbiteratu: 04.06.1988 święcenia biskupie: 22.12.2012 Funkcje w KEP: – Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego …