Modlitwa za: Biskup PIOTR JARECKI

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej

Dewiza biskupia: Testimonium perhibere veritati
(Dawać świadectwo prawdzie)

urodzony: 29.06.1955, Sierpc
święcenia prezbiteratu: 01.06.1980
święcenia biskupie: 23.04.1994
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Członek Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”