Modlitwa za: Biskup KRZYSZTOF ZADARKO

Biskup Pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Dewiza biskupia: Amen Deo ad gloriam
(Amen Bogu na chwałę)

urodzony: 02.09.1960, Słupsk
święcenia prezbiteratu: 25.05.1986
święcenia biskupie: 25.04.2009
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Wychowania Katolickiego
– Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
– Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
– Delegat KEP ds. Imigracji