Modlitwa za: Biskup PIOTR GREGER

Biskup Pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Dewiza biskupia: In servitio Redemptori
(W służbie Odkupicielowi)

urodzony: 28.03.1964, Tychy
święcenia prezbiteratu: 13.05.1989
święcenia biskupie: 27.11.2011
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych