Modlitwa za: Biskup TADEUSZ BRONAKOWSKI

Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej

Dewiza biskupia: Nolite timere, Deus caritas est
(Nie lękajcie się, Bóg jest miłością)

urodzony: 03.11.1959, Augustów
święcenia prezbiteratu: 26.05.1984
święcenia biskupie: 04.03.2006
Funkcje w KEP:
– Członek Rady Prawnej
– Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy
– Członek Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
– Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości
– Członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu