Jedna ofiara na dobę – dużo?

Chcę teraz poprosić Moich wyznawców, aby uczynili jedną ofiarę na dobę, zbliżoną do cierpienia, aby pomóc Mi ratować dusze, które będą się znajdowały w stanie grzechu śmiertelnego w chwili śmierci podczas Ostrzeżenia. Poproście Mnie proszę o ten dar. Tych pokornego serca będę również prosić, aby dokonali jednego osobistego poświęcenia dla Mojej Chwały. Tych, którzy czują, że może nie potrafią tego zrobić, pobłogosławię wtedy szczególnymi łaskami, bo wiem, że wasza obecna miłość do Mnie i wasze modlitwy ratują już dusze waszych braci i sióstr.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=172