Modlitwa za: Biskup PIOTR SAWCZUK

Biskup Pomocniczy Diecezji Siedleckiej

Dewiza biskupia: Nomini Tuo da gloriam
(Twemu Imieniu daj chwałę)

urodzony: 29.01.1962, Puczyce
święcenia prezbiteratu: 06.06.1987
święcenia biskupie: 06.04.2013
Funkcje w KEP:
– Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Polskich Przetwórców Żywności
– Członek Rady Prawnej
– Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Prawników