Każda dusza jest kochana tak samo

Obecnie moje dzieci zwracają więcej uwagi na Moje Orędzia i łączą się razem, by modlić się codziennie za wszystkie Moje dzieci, zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce.
Patrzcie na swoich braci i siostry Moimi oczami, które widzą je jako cudowne stworzenia, obdarowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca darem dla ludzkości. Każda dusza jest kochana tak samo. W oczach Mojego Ojca nie ma żadnej różnicy.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=183