Modlitwa za: Kardynał KAZIMIERZ NYCZ

Metropolita Warszawski

Dewiza biskupia: Ex hominibus, pro hominibus
(Z ludu i dla ludu)

urodzony: 01.02.1950, Stara Wieś k. Oświęcimia
święcenia prezbiteratu: 20.05.1973
święcenia biskupie: 04.06.1988
mianowany arcybiskupem: 03.03.2007
wyniesiony do godności kardynała: 20.11.2010
Ordynariusz wiernych obrządku wschodniego od 2007
Funkcje w dykasteriach watykańskich:
– Członek Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
– Członek Kongregacji ds. Duchowieństwa
– Członek Papieskiej Rady ds. Kultury
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec
– Członek (z urzędu) Rady Stałej
– Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r.
– Przewodniczący Rady Ekonomicznej
Inne funkcje:
– Przewodniczący Rady Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji “Dzieło Nowego Tysiąclecia”
– Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP
– Ordynariusz wiernych obrządku wschodniego w Polsce pozbawionych ordynariusza własnego porządku