Modlitwa za: Arcybiskup WIKTOR SKWORC

Metropolita Katowicki

Dewiza biskupia: In Spiritu Sancto
(W Duchu Świętym)

urodzony: 19.05.1948, Ruda Śląska – Bielszowice
święcenia prezbiteratu: 19.04.1973
święcenia biskupie: 06.01.1998
mianowany arcybiskupem: 29.10.2011
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Inne funkcje:
– Członek Kościelnej Komisji Konkordatowej
– Przewodniczący Zespołu ds. Finansów KKK