16 Luty 2013

 • Czy chcę żyć na służbie Miłości?
 • Prz4.13 Słuchaj nauki i nie gardź nią, strzeż jej, gdyż ona twym życiem.

  Św. Ojca Pio
  Wszystkie modlitwy są dobre, kiedy towarzyszy im właściwa intencja i dobra wola

  Tomasz a Kempis
  Nie czerp chwały z bogactwa, jeśli je masz, ani z wpływowych przyjaciół, ale z Boga, który przewyższa wszystko, a przecież pragnie ci dać ponad wszystko samego siebie.

  Św. Augustyn
  Niewinność niemowląt polega na słabości ciała, a nie na niewinności duszy.

  Św. Jan od Krzyża
  Żyj tak, jakby tu nie było nikogo, tylko Bóg i ty, by twego serca nie zatrzymała jakaś rzecz ludzka.