8 Luty 2013

 • Czy moje słowa wołają o Pokój i Miłość?
 • Oz4.1 Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, On bowiem spór wiedzie z mieszkańcami kraju, gdyż zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga na ziemi.

  Św. Ojca Pio
  Ten sposób trwania w obecności Boga -chociażby tylko w tym celu, aby okazać dobrą wolę, że uznajemy się za Jego sługi jest najświętszy, najwspanialszy, najczystszy i najdoskonalszy

  Tomasz a Kempis
  Jeśli zaś osiągnie to, czego pragnął, natychmiast zaczynają go dręczyć wyrzuty sumienia, że uległ, a przecież nie znalazł spokoju, którego szukał.

  Św. Augustyn
  Może każde z tych maleńkich dzieci, w których dostrzegam to, czego o samym sobie nie pamiętam?

  Św. Jan od Krzyża
  Przebywaj sam na sam z Bogiem, czyń dobrze w ukryciu, ukrywaj dary Boże.

  Błogosławiony Jan Paweł II
  Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych. Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…

  Serca czyste często bywają otoczone cierniami. Często są pogrążone w mrokach, i wtedy te lilie sądzą, że straciły swoją biel; myślą więc, że otaczające je ciernie zdołały uszkodzić ich kielichy! Lilie wśród cierni szczególnie miłuje Jezus i wśród nich z przyjemnością przebywa! (święta Teresa od Dzieciątka Jezus)
  Dwa Serca

  Bł. Matka Teresa z Kalkuty
  Dlatego uważam, że aborcja w największy sposób niszczy pokój, ponieważ niszczy życie dziecka, ale także niszczy sumienie matki, która przez długie lata ma świadomość, że zamordowała własne dziecko.
  Jeśli zgodzimy się, iż matka może zabić nawet własne dziecko, jak możemy mówić innym ludziom, aby nie zabijali jedni drugich?