Modlitwa za: Biskup ŁUKASZ BUZUN OSPPE

Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej

Dewiza biskupia: Verba vitae aeternae habes
(Ty masz słowa życia wiecznego)

urodzony: 26.02.1968, Korycin
święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika: 08.06.1996
święcenia biskupie: 16.08.2014
Funkcje w KEP:
– Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek
Inne funkcje:
– Członek Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Życia Konsekrowanego