Modlitwa za: Biskup DAMIAN MUSKUS OFM

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Dewiza biskupia: Ecce Mater Tua
(Oto Matka Twoja)

urodzony: 06.09.1967, Nowa Sarzyna
święcenia prezbiteratu przyjął w Zakonie Braci Mniejszych: 12.06.1993
święcenia biskupie: 28.09.2011
Funkcje w KEP:
– Członek Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych
– Członek Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży
– Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce w 2016 r.