Za niedługo nasz sposób patrzenia na świat zmieni się

świat teraz już bardzo niedługo zatrzyma się, a okres po Ostrzeżeniu zmieni sposób patrzenia człowieka na świat. Przyjemności materialne i ekstrawagancje nie będą więcej ekscytować. Ludzie nie będą więcej traktowali jak bogów idoli kreowanych dla sławy i bogactwa. Nie będą więcej tak szybko potępiać lub okrutnie traktować swoich sąsiadów.
Nowy świat, po Ostrzeżeniu, będzie miejscem, gdzie miłość do Mnie i Boga Ojca darzona będzie szacunkiem. Wielu przywódców w krajach niechrześcijańskich złoży hołd Mojemu Ojcu. Ci wykonujący swój zawód w miejscach sprawowania władzy, którzy kontrolują finanse ludzi, będą gromadnie okazywali skruchę. Dużo więcej ludzi odda swą władzę i podzieli się ze swoimi braćmi i siostrami chlebem, który pochodzi od Boga Ojca. Gdyż chleb ten jest dla wszystkich i ma być równo dzielony.
W wyniku Ostrzeżenia rozwijać się będzie wiele dobrych rzeczy. Jednak wiele dusz nie będzie wystarczająco silnych w swojej wierze. One, niestety, będą wracać do swych starych zwyczajów. Uwiedzione obietnicami władzy, bogactwa, kontroli i własnym egoizmem, odrzucać będą Boga Ojca. Będą znać Prawdę, a jednak wciąż nie będzie to dla nich wystarczające. Ci biedni, słabi grzesznicy będą cierniem w waszym boku, dzieci. Bez waszych modlitw ich grzechy spowodują spustoszenie w świecie, który zostanie odzyskany podczas tego nowego oczyszczenia.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=190