Modlitwa za: Biskup STANISŁAW JAMROZEK

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej

Dewiza biskupia: Veritatis Evangelio Servire
(Służyć Ewangelii Prawdy)

urodzony: 05.05.1960, Rzeszów
święcenia prezbiteratu: 14.06.1989
święcenia biskupie: 20.05.2013