Dar Ducha Świętego

(51) O dar Ducha Świętego
O przyjdź, Duchu Święty, wylej dar miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę. Napełnij mnie światłem prawdy, abym mógł odróżnić prawdę Bożą od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego demony. Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia do tych, których spotykam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zdania przygotowujące nas do Daru Miłosierdzia, Ducha Świętego w Krucjacie Modlitwy:
1 Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, by szukały miejsca obok Ciebie w Twoim Królestwie.
2 Modlę się o wybaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tych ciężkich życiowych doświadczeń, aby mogły zwrócić się do Ciebie z pokornym i skruszonym sercem.
3 Modlę się, aby dusze, które doświadczą prawdziwego lęku podczas Ostrzeżenia, zatrzymały się i pozwoliły Twojemu Miłosierdziu wylać się na swoje dusze i uwolnione od lęku pokochały Cię tak, jak powinny.
4 Jezu, zjednocz wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać wieczne zbawienie.

36 Zbaw mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i uratuj mnie od ciemności mojej duszy.
50 Pomóż mi odnaleźć spokój w tym życiu i by mi została ukazana prawda o życiu wiecznym.
62 Daj mi siłę, by wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się przebić przez ciemność mojej duszy.
86 Otwórz mi oczy, abym mógł zobaczyć to, co zgodnie z Twoim życzeniem, mam zrozumieć. Błagam cię, byś udzielił mi mocy Ducha Świętego, aby pokazać mi Prawdę.
89 Odnów mnie Światłem Twojego Miłosierdzia.
115 Pomóż mi zaakceptować Prawdę i otwórz moje serce, bym przyjął Miłosierdzie twojego Syna, Jezusa Chrystusa.