Modlitwa za: Biskup HENRYK WEJMAN

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dewiza biskupia: Servire Deo Misericordiae
(Służyć Bogu Miłosierdzia)

urodzony: 17.12.1959, Choszczno
święcenia prezbiteratu: 15.04.1984
święcenia biskupie: 20.12.2014
Funkcje w KEP:
– Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego