Modlitwa za: Biskup RUDOLF PIERSKAŁA

Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej

Dewiza biskupia: Evangelii Gaudium nuntiare
(Głosić radość Ewangelii)

urodzony: 13.10.1959, Kędzierzyn-Koźle
święcenia prezbiteratu: 22.06.1985
święcenia biskupie: 11.01.2014
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego