Ostrzeżenie pomoże uwolnić człowieka przez złego

Wielki Ucisk rozpocznie się pod koniec 2012 roku. Ten straszny okres łagodzony jest przez modlitwy Moich drogich, ukochanych wyznawców. Będzie również złagodzony poprzez dokonane nawrócenia po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Wydarzenie to jest dobrą wiadomością, Moje Dzieci. Pomoże wyeliminować zniewolenie człowieka przez złego.
Moje Słowo trafia na głuche uszy. Moje Słowo jest ignorowane przez Moje wyświęcone sługi, gdy w tym momencie w historii próbuję się z nimi skomunikować. Jednak po Ostrzeżeniu nie będzie dla nich żadnego usprawiedliwienia, by nie powstać i nie słuchać Moich poleceń. Wówczas trzymać będą wyciągnięte ręce, błagając Mnie, by poprowadzić ich przez Wielki Ucisk. Wtedy, gdy proroctwa te zostaną odsłonięte dla tych, którzy wątpią w Moje Słowo przekazywane za pośrednictwem tej wizjonerki, wzywam ich do podjęcia Mojego Świętego Kielicha: pijcie z niego i walczcie, aby ratować dusze.

http://www.jesusbelovedsaviour.com/PL/?prim=6&msgNo=168