Modlitwa za: Biskup RAFAŁ MARKOWSKI

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej

Dewiza biskupia: Iesu, in Te confido
(Jezu, ufam Tobie)

urodzony: 16.04.1958, Józefów k. Otwocka
święcenia prezbiteratu: 06.06.1982
święcenia biskupie: 07.12.2013
Funkcje w KEP:
– Członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi
– Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego