Modlitwa za: Biskup EDWARD FRANKOWSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Sandomierskiej

Dewiza biskupia: Christus vincit
(Chrystus zwycięża)

urodzony: 15.08.1937, Kępa Rzeczycka
święcenia prezbiteratu: 18.06.1961
święcenia biskupie: 05.03.1989
Funkcje w KEP:
– Członek Komisji Charytatywnej