Modlitwa za: Biskup JANUSZ ZIMNIAK

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Bielsko-Żywieckiej Dewiza biskupia: Evangelizari et evangelizare (Być ewangelizowanym i ewangelizować) urodzony: 06.09.1933, Tychy święcenia prezbiteratu: 09.09.1956 święcenia biskupie: 04.11.1980