Aniele Boży

https://www.youtube.com/watch?v=JGPdxFxyK7o https://www.youtube.com/watch?v=1m23yjdAWic https://www.youtube.com/watch?v=G1biuD8oKCY https://www.youtube.com/watch?v=9D-BgwaRWis https://www.youtube.com/watch?v=9BEdoOElv0I https://www.youtube.com/watch?v=k_pxFJW2PyI

Wybieramy swój własny los

Wielu nie zna Mojego Gniewu, ale wiedzcie o tym.‬ ‪Jeśli człowiek, który Mnie zna, bluźni przeciw Duchowi Świętemu, Ja nigdy mu nie wybaczę.‬ ‪Nic nie może, ani nie będzie mogło …

Modlitwa za: Biskup STANISŁAW STEFANEK SChr

Biskup Senior Diecezji Łomżyńskiej Dewiza biskupia: In omnibus Christus (We wszystkim Chrystus) urodzony: 07.05.1936, Majdan Sobieszczański k. Lublina święcenia prezbiteratu przyjął w Towarzystwie Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej: 28.06.1959 święcenia biskupie: …