Modlitwa za: Biskup TADEUSZ RAKOCZY

Biskup Senior Diecezji Bielsko-Żywieckiej Dewiza biskupia: In aedificationem Corporis Christi (Ku budowaniu Ciała Chrystusowego) urodzony: 30.03.1938, Gilowice k. Żywca święcenia prezbiteratu: 23.06.1963 święcenia biskupie: 26.04.1992