Modlitwa za: Arcybiskup MARIAN GOŁĘBIEWSKI

Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej Dewiza biskupia: Ad imaginem Tuam (Na obraz i podobieństwo Twoje) urodzony: 22.09.1937, Trzebuchów k. Koła święcenia prezbiteratu: 24.06.1962 święcenia biskupie: 31.08.1996 mianowany arcybiskupem: 03.04.2004 Funkcje w …