Modlitwa za: Biskup JAN BAGIŃSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Opolskiej Dewiza biskupia: Servire Deo et populo (Służyć Bogu i ludziom) urodzony: 31.05.1932, Kamionka na Wołyniu święcenia prezbiteratu: 17.06.1956 święcenia biskupie: 15.08.1985