Modlitwa za: Biskup PAWEŁ SOCHA CM

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Dewiza biskupia: Facere veritatem in caritate (Czynić prawdę w miłości) urodzony: 10.01.1935, Wojsławice k. Radomia święcenia prezbiteratu przyjął w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á …