Modlitwa za: Biskup PIOTR KRUPA

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Pelplińskiej Dewiza biskupia: Adveniat Regnum Tuum (Przyjdż Królestwo Twoje) urodzony: 19.06.1936, Braciejowa święcenia prezbiteratu: 14.05.1961 święcenia biskupie: 15.04.1984 Funkcje w KEP: – Członek Zespołu ds. Kontaktów …