Modlitwa za: Biskup EDWARD FRANKOWSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Sandomierskiej Dewiza biskupia: Christus vincit (Chrystus zwycięża) urodzony: 15.08.1937, Kępa Rzeczycka święcenia prezbiteratu: 18.06.1961 święcenia biskupie: 05.03.1989 Funkcje w KEP: – Członek Komisji Charytatywnej