Z pokolenia na pokolenie

Wj 20.5 Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Wj 20.6 Okazuję zaś łaskę …

Nie zadręczajcie się o życie, jak to czynili Jean Paul Sartre i Martin Heidegger, ale radujcie się nim, ponieważ imieniem Boga jest «Jestem Który Jestem», jak sam powiedział do Mojżesza …

Modlitwa za: Biskup WŁADYSŁAW BOBOWSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Tarnowskiej Dewiza biskupia: Humanum indivinare (To, co ludzkie przebóstwiać) urodzony: 19.03.1932, Tropie n. Dunajcem święcenia prezbiteratu: 23.06.1957 święcenia biskupie: 02.02.1975

Modlitwa za: Arcybiskup TADEUSZ GOCŁOWSKI CM

Arcybiskup Senior Archidiecezji Gdańskiej Dewiza biskupia: Credite Evangelio (Zawierzcie Ewangelii) urodzony: 16.09.1931, Piski k. Ostrołęki święcenia prezbiteratu przyjął w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo: 24.06.1956 święcenia biskupie: 17.04.1983 …

Szatan jest naszym wielkim oskarżycielem

Szatan jest wielkim oskarżycielem dzieci Bożych i jeśli jest obecny w duszach tych, których zaatakuje, dopuści się każdego oskarżenia przeciw dzieciom Bożym w celu wyszydzenia Mojego Słowa. Będzie was oszukiwał, …

Modlitwa za: Biskup TADEUSZ WERNO

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dewiza biskupia: Omnibus omnia factus sum (Stałem się wszystkim dla wszystkich) urodzony: 04.08.1931, Kaźmierz Wielkopolski k. Szamotuł święcenia prezbiteratu: 24.06.1956 święcenia biskupie: 25.05.1974

Modlitwa za: Arcybiskup EDMUND PISZCZ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej Dewiza biskupia: Diligimus opere ac veritate (Miłujmy czynem i prawdą) urodzony: 17.11.1929, Bydgoszcz święcenia prezbiteratu: 10.05.1956 święcenia biskupie: 20.05.1982 mianowany arcybiskupem: 25.03.1992

Modlitwa za: Biskup TADEUSZ RYBAK

Biskup Senior Diecezji Legnickiej Dewiza biskupia: Per Christum – in Spiritu – ad Patrem (Przez Chrystusa – w Duchu – do Ojca) urodzony: 28.10.1929, Milanówek k. Warszawy święcenia prezbiteratu: 02.08.1953 …

Modlitwa za: Biskup ALOJZY ORSZULIK SAC

Biskup Senior Diecezji Łowickiej Dewiza biskupia: Christo in aliis servire (Służyć Chrystusowi w drugich) urodzony: 21.06.1928, Baranowice Śl. K. Rybnika święcenia prezbiteratu przyjął w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego: 22.06.1957 święcenia biskupie: …

Oścień

Hebrajskie słowo malmád, przetłumaczone tu na „oścień”, pochodzi od rdzenia lamád, oznaczającego „uczyć się; nauczać”. W Biblii wspomniano, że za panowania Saula Izraelici nie mogli mieć własnych kowali i musieli …