Nie zaprzepaszczajmy swojego dziedzictwa przysługującego nam od urodzenia

Obiecałem, że Mój Syn zajmie swoje Miejsce na Jego Tronie i to się stanie. Ci, którzy nie chcą stać się częścią Jego Królestwa, podejmą swoją decyzję opartą na wolnej woli, którą dałem każdemu z was.
Ja, wasz umiłowany Ojciec, Stwórca wszystkiego co jest i będzie, błagam, abyście nie zaprzepaścili swojego dziedzictwa przysługującego wam z urodzenia. Jeśli bowiem to zrobicie, zostaniecie pochłonięci przez szatana, który jest tak samo bezlitosny jak kłamliwy, oszukujący i oskarżający. Ofiarowany jest wam Dar, jakiego nie udzielono żadnemu pokoleniu przed wami i musicie się modlić, abyście otrzymali Łaski, by przyjąć Moją Dobroć.
http://paruzja.info/pl/component/content/article/82-oredzia/styczen-2015/1764-25-01-2015-15-45-bog-ojciec-przyjme-kazda-osobe-rase-wyznanie-i-religie