Radujmy się w Boże Narodzenie

Radujcie się w to Boże Narodzenie, gdyż będzie to specjalna uroczystość, ponieważ musicie teraz pomóc duszom przygotować się na Powtórne Przyjście Mojego Syna, po tym jak odbędzie się Ostrzeżenie. http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/12/24/bog-ojciec-moj-syn-jest-wysylany-aby-odebrac-swoj-prawowity-tron/