Modlitwa za: Arcybiskup EDMUND PISZCZ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej Dewiza biskupia: Diligimus opere ac veritate (Miłujmy czynem i prawdą) urodzony: 17.11.1929, Bydgoszcz święcenia prezbiteratu: 10.05.1956 święcenia biskupie: 20.05.1982 mianowany arcybiskupem: 25.03.1992