Modlitwa za: Kardynał HENRYK GULBINOWICZ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej Dewiza biskupia: Patientia et caritas (Cierpliwość i miłosć) urodzony: 17.10.1923, Szukiszki (Litwa) święcenia prezbiteratu: 18.06.1950 święcenia biskupie: 08.02.1970 mianowany arcybiskupem: 15.12.1975 wyniesiony do godności kardynała: 25.05.1985