Najważniejsza misja na ziemi

Każdy, kto próbuje zatrzymać Mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie powstrzymany przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca. Ta praca, aby ujawnić Księgę Prawdy, kiedy pieczęcie …

Modlitwa za: Kardynał FRANCISZEK MACHARSKI

Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej Dewiza biskupia: Iesu, in Te confido (Jezu, ufam Tobie) urodzony: 20.05.1927, Kraków święcenia prezbiteratu: 02.04.1950 święcenia biskupie: 06.01.1979 wyniesiony do godności kardynała: 30.06.1979