Modlitwa za: Arcybiskup SZCZEPAN WESOŁY

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej Dewiza biskupia: Laetus serviam (Będę służył z radością) urodzony: 16.10.1926, Katowice święcenia prezbiteratu: 28.10.1956 święcenia biskupie: 07.02.1969 mianowany arcybiskupem: 07.02.1994