Szatan jest naszym wielkim oskarżycielem

Szatan jest wielkim oskarżycielem dzieci Bożych i jeśli jest obecny w duszach tych, których zaatakuje, dopuści się każdego oskarżenia przeciw dzieciom Bożym w celu wyszydzenia Mojego Słowa. Będzie was oszukiwał, …

Modlitwa za: Biskup TADEUSZ WERNO

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Dewiza biskupia: Omnibus omnia factus sum (Stałem się wszystkim dla wszystkich) urodzony: 04.08.1931, Kaźmierz Wielkopolski k. Szamotuł święcenia prezbiteratu: 24.06.1956 święcenia biskupie: 25.05.1974