Powtórne Przyjście Jezusa

Poczujesz Mojego ducha w twoim ciele, gdy przyjdę, by odkryć przed tobą Moje Boskie Przesłanie, potrzebne ludzkości, by mogła zrozumieć obecne czasy. Przynoszę dzieciom Mojego Ojca przesłanie pełne miłości i …