Z pokolenia na pokolenie

Wj 20.5 Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Wj 20.6 Okazuję zaś łaskę …

Nie zadręczajcie się o życie, jak to czynili Jean Paul Sartre i Martin Heidegger, ale radujcie się nim, ponieważ imieniem Boga jest «Jestem Który Jestem», jak sam powiedział do Mojżesza …

Modlitwa za: Biskup WŁADYSŁAW BOBOWSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Tarnowskiej Dewiza biskupia: Humanum indivinare (To, co ludzkie przebóstwiać) urodzony: 19.03.1932, Tropie n. Dunajcem święcenia prezbiteratu: 23.06.1957 święcenia biskupie: 02.02.1975