Modlitwa za: Biskup WŁADYSŁAW BOBOWSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Tarnowskiej

Dewiza biskupia: Humanum indivinare
(To, co ludzkie przebóstwiać)

urodzony: 19.03.1932, Tropie n. Dunajcem
święcenia prezbiteratu: 23.06.1957
święcenia biskupie: 02.02.1975