Łatwo jest manipulować człowiekiem

Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia istnienia Boga.
Diabeł jest bardzo przebiegły i powie tym duszom “rób to, co mówi ci sumienie” i przekona ich, aby dali temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo manipulować człowiekiem, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. Dosyć tego, powiadam, kim jesteś, abyś decydował, że wiesz więcej o Mnie ponad to, czego cię uczyłem? Moje Nauczanie jest jasne, precyzyjne i nigdy się nie zmieni. Jeśli nie potrafisz zaufać Słowu Boga, nie możesz Go naprawdę pokochać. Z własnej wolnej woli wybierasz to, w co wierzysz. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby starannie dopasować je do własnej opinii o Moim Słowie i do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, to człowiek, który ulegnie pokusie złego ducha.
http://paruzja.info/pl/component/content/article/83-oredzia/luty-2015/1770-08-02-2015-20-31-duch-zla-jest-silniejszy-niz-wola-czlowieka