Modlitwa za: Arcybiskup EDMUND PISZCZ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Warmińskiej

Dewiza biskupia: Diligimus opere ac veritate
(Miłujmy czynem i prawdą)

urodzony: 17.11.1929, Bydgoszcz
święcenia prezbiteratu: 10.05.1956
święcenia biskupie: 20.05.1982
mianowany arcybiskupem: 25.03.1992