Modlitwa za: Biskup ALOJZY ORSZULIK SAC

Biskup Senior Diecezji Łowickiej

Dewiza biskupia: Christo in aliis servire
(Służyć Chrystusowi w drugich)

urodzony: 21.06.1928, Baranowice Śl. K. Rybnika
święcenia prezbiteratu przyjął w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego: 22.06.1957
święcenia biskupie: 08.12.1989