Modlitwa za: Biskup TEOFIL WILSKI

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Kaliskiej Dewiza biskupia: Paternitati servire Dei (Służyć Ojcostwu Boga) urodzony: 16.10.1935, Skubarczewo k. Mogilna święcenia prezbiteratu: 11.06.1960 święcenia biskupie: 08.05.1995