Zachowujmy tradycję

II Tes III.6 Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. 7 …

Modlitwa za: Biskup RYSZARD KARPIŃSKI

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej Dewiza biskupia: Viatoribus fer auxilium (Podróżującym nieść pomoc) urodzony: 28.12.1935, Rudzienko k. Lubartowa święcenia prezbiteratu: 19.04.1959 święcenia biskupie: 28.09.1985