Co ściąga pomstę Boga?

Prawa człowieka i prawa natury zostały stworzone przez Tego, Który jest ponad wszystkim. To dlatego wszystkie rzeczy, które zostały stworzone, muszą pozostać takimi, jakie są. Bóg stworzył porządek naturalny dla …

Modlitwa za: Arcybiskup JULIUSZ PAETZ

Arcybiskup Senior Archidiecezji Poznańskiej Dewiza biskupia: In nomine Domini (W Imię Pańskie) urodzony: 02.02.1935, Poznań święcenia prezbiteratu: 28.06.1959 święcenia biskupie: 06.01.1983 mianowany arcybiskupem: 11.04.1996