Modlitwa za: Biskup JANUSZ ZIMNIAK

Biskup Pomocniczy Senior Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Dewiza biskupia: Evangelizari et evangelizare
(Być ewangelizowanym i ewangelizować)

urodzony: 06.09.1933, Tychy
święcenia prezbiteratu: 09.09.1956
święcenia biskupie: 04.11.1980