Modlitwa za: Biskup JAN GAŁECKI

Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Dewiza biskupia: Mitte me
(Poślij mnie)

urodzony: 18.06.1932, Zelesie-Krasne k. Ciechanowa
święcenia prezbiteratu: 23.06.1957
święcenia biskupie: 17.03.1974