Czytanie Biblii sprawia, że moja dusza robi postępy.

Ta strona ma służyć mojej medytacji nad sobą, nad odczuciem, że jestem kochany, bo Dobry Bóg jest Miłością.

Czy jestem dobry na wszystkie sposoby?

Czytanie Biblii sprawia, że moja dusza robi postępy.